JOHTAMINEN

JOHTAMINEN

Meillä on vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden johtamisesta,
henkilöstön johtamisesta sekä strategiatyöstä.
Laitamme tietotaitomme likoon organisaatiosi johtamisen tueksi.

ARVIOI, KUINKA KESTÄVÄÄ YRITYKSESI JOHTAJUUS ON

Tarvitsemme yhä enemmän johtamistapaa, joka katsoo tulevaisuuteen, motivoi ihmisiä ja ottaa huomioon myös luonnon hyvinvoinnin. Hyvinvointi on keskeinen tekijä palvelu- ja liiketoiminnan onnistumisessa ja siksi niiden tuloksellisuus, kehittäminen ja kestävyys ovat suurelta osin johtamiskysymyksiä.

Toimitusjohtajamme Heidi Keso on kehittänyt Kestävän johtamisen mittariston. Voit täyttää kyselyn anonyymisti allaolevasta linkistä.

Kestävän johtajuuden oppeja noudattaen organisaation palvelu- ja liiketoiminnasta tulee älykkäämpää, eettisempää, ja tuottavuutta pystytään kasvattamaan kestävällä pohjalla.

SOTE-ALAN TIEDOLLA JOHTAMISEN TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveysalan uudistukset tuovat väistämättä lisää kilpailua alalle.

Haluaisitko saada selvyyttä oman organisaatiosi tilanteesta validien tunnuslukujen ja palvelumuotoilun avulla? Heidi tekee tutkimusta vaikuttavuudesta ja innovaatioista ja keskustelee siksi mielellään organisaationne johdon kanssa aiheesta. Tarpeen mukaan voimme valmistella mahdolliselle kehitysprojektille hankerahoitusta tai koulutukselle rahoitusta. Saatetaan yhdessä tieto-taito tarvittavalle tasolle.

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN STRATEGIAT JA JALKAUTUS

Käytössämme on paljon erilaisia analyysimenetelmiä, joiden avulla voi kehittää organisaation luottamuskulttuuria. Tutkimustulosten kautta avautuu mahdollisuus keskustella hiljaisen tiedon siirtämisestä, osaamisen johtamisesta sekä organisaation strategisista muutoksista.

KEHITÄ ESIMIESTYÖTÄSI TIIMIVALMENNUKSELLA

Esimiehet ovat muutostilanteessa vahvasti puun ja kuoren välissä. Esimiestyö onkin taitolaji, jonka voi oppia systemaattisella ja kokemukseen perustuvalla valmennusmenetelmällä.

Esimiestyön haasteena on ihmisten inhimillisyys. Tämän vuoksi meillä on kyky kyseenalaistaa omat näkemyksemme sekä tietämisen sijaan esittää kysymyksiä, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisen ja innovatiivisen organisaation rakentamisen.

Tiimivalmennuksessa valmennetaan koko tiimiä nostamaan tiiminsä kyvykkyyttä tavoitteellisemmalle ja kestävämmälle tasolle. Ymmärtämällä tiimin inhimillisiä voimavaroja yhdistäen tehokkaaseen toimintaan koko tiimi pystyy täysin uusiin saavutuksiin. TDA-arvointi auttaa tunnistamaan tiimin olemassa olevat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Valmennus yhdistettynä TDA-arviointiin on tuottanut menestystä jo sadoissa tiimeissä yli 30 eri maassa.

TUTKIMUKSET JA KARTOITUKSET

Tutkimukset suunnittelusta tiedonkeruuseen ja analysointiin. Käytämme sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Annamme myös toimenpidesuositukset jatkoa varten.

TURNAROUND MANAGEMENT

Aina ei suju kuten on suunniteltu. Äkillinen johtajan sairastuminen, odottamaton tilanne tai muutoksen tarve voi tulla nopeasti.

Empiros selvittää organisaatiosi kokonaistilanteen ja huolehtii siitä, että kehittämistoimenpiteet toteutetaan määrätietoisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Tiimillämme on valmius ja kokemus ottaa toimitusjohtajan, taloushallinnon, markkinoinnin ja viestinnän tehtävät hoidettavakseen kunnes tilanteeseen löydetään ratkaisu. Analysoidaan yhdessä tilanne, kääritään hihat ja ryhdytään hommiin.