PALVELUMUOTOILU

PALVELUMUOTOILU

Muotoilemme palvelusi asiakkaan sydämeen. Olemme saavuttaneet tavoitteemme, kun
asiakkaasi palaavat aina uudestaan ja palvelu kannattaa taloudellisesti.
Asiakkaasi tarpeet ja toiveet ovat tulleet huomatuiksi.

PALVELUMUOTOILUN
MENETELMIÄ

 • Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu
 • Asiakasymmärrystutkimukset
 • Nykyisen palvelun kehittäminen ja uuden konseptointi
 • Palvelun ja liiketoiminnan tavoitteiden ja mittareiden määrittely
 • Koulutukset ja työpajat

Kehitystyön menetelmät valitaan aina tarpeen mukaan.

 

PALVELUMUOTOILUN
HYÖTYJÄ

 • Palvelun erilaistaminen
 • Sisäisten prosessien tehostuminen
 • Käytettävyyden paraneminen
 • Asiakastyytyväisyys, -uskollisuus ja -suosittelut kasvavat
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen
 • Viestinnän paraneminen visuaalisten menetelmien avulla

PALVELUMUOTOILUN
KÄYTTÖTAPOJA

 • Palveluiden ihmislähtöinen kehittäminen
 • Uusien palvelujen kaupallinen kehittäminen
 • Palvelustrategian luominen

ESIMERKKI PALVELUMUOTOILUN MENETELMIEN SOVELTAMISESTA
- HYVÄN HOIDON PALVELUKULTTUURI-MITTARISTO

Hoitoalan muutoksiin tietoa ja ratkaisuja

Hyvä hoito syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Hyvän hoidon palvelukulttuuri-mittaristo antaa tietoa hoitoalan yrityksen/organisaation palvelukulttuurista, missiosta, sopeutumiskyvystä, henkilöstön osallisuuden asteesta ja hyvinvoinnista sekä toiminnan johdonmukaisuudesta. Tieto tukee johdon työtä toiminnan kehittämisessä ja suuntaa muutoksen toteutusta.

Palvelun keskiössä hyvän hoidon palvelupolku

Hyvän hoidon palvelukulttuuri – mittaristo perustuu tutkimukseen ja arjen kokemukseen monenlaisten asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Mittariston osa-alueet ovat: talous, asiakkuudet, johtaminen, esimiestyö ja muut sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kasvu. Mittariston keskiössä on hyvän hoidon palvelupolku, sen vahvuudet ja kehitettävät osiot. Se koostuu aloitusvaiheesta, tulosten analyysistä sekä raportoinnista ja suosituksista.

Mitä tietoa johto saa?

 • Toimintaprosesseista ja niistä vastaavista tiimeistä
 • Yhteistyöstä prosessien välillä ja niiden ulkopuolella
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen laadusta
 • Johtamisesta ja esimiestyöstä