Digitaalisuuden myötä myös markkinointi ja myyntityö ovat murroksessa. Tiimien käytössä on monipuolistuva valikoima erilaisia työkaluja. Digitaalisuus ja uudet teknologiat ja työkalut luovat mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita uusien työkalujen käyttöönoton muodossa. Vaikka niistä moni ei enää vaadikaan suurta tietoteknistä käyttöönottotukea, voi yritys silti kokea haasteeksi edes löytää ne juuri omiin tarpeisiin parhaiten sopivat työkalut mahdollisuuksien laajasta kirjosta.

Esimerkiksi markkinoinnin automaatio mahdollistaa yksilötason kävijäseurannan, liidien esiin nostamisen ja priorisoinnin sekä systemaattisen liideistä huolehtimisen. Myyntikampanjoilla voidaan reagoida potentiaalisiin asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoon täysin reaaliaikaisesti ja jopa automatisoidusti. Ns. inbound-markkinoinnilla asiakas pyritään vetämään kohti yrityksen tarjoamaa sisältöä (ns. pull-strategia) verrattuna perinteisempään vaihtoehtoon, jossa yritys pyrkii markkinointi- ja myyntiviestinnän kautta kertomaan osaamisestaan potentiaaliselle asiakkaalle (ns. push-strategia).

Tärkeimpänä voimavarana säilyy silti edelleen itse tiimi ja sen osaaminen. Vaikka järjestelmillä, prosesseilla ja johtamisella on suuri merkitys tehokkaassa liiketoiminnassa, on lopullinen menestys usein kuitenkin kiinni henkilöistä yksilötasolla.