Cleantech-yrityksen kansainvälistyminen

Cleantech-yrityksen kansainvälistyminen

August 3, 2017

10 vuoden jälkeen teknologisia ratkaisuja kehittävä yritys halusi testata tuotettaan kansainvälisillä markkinoilla. Kartoitimme yrityksen nykytilan, vision ja tavoitteet. Teimme valmentavan projektisuunnitelman kansainvälistymisen askeleita ja strategiaa varten. Haimme myös hankerahoituksen 1,5 vuodeksi hankkeen mahdollistamiseksi. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä yrityksen rinnalla hankkeen edetessä ja tuomme samalla tieteellistä tutkimustietoa, menetelmiä ja aiheita go-to-market- suunnitelman läpiviemiseksi.