Palvelutalo Kotipirtin tuore toiminnanjohtaja halusi varmistua yrityksensä hoidon ja palvelukulttuurin tilasta. Hänellä oli ajatuksia siitä, mitä voisi kehittää ja missä tarvitaan toimenpiteitä. Uusi työyhteisö tuntui kehitysmyönteiseltä, ja johtaja halusi saada koko henkilöstön mukaan organisaation muutokseen.

Empiroksen Hyvän Hoidon Palvelukulttuuri -mittaristo mahdollisti, että jokaisen työntekijän ääntä kuultiin. Heidän ideansa kerättiin yhteistä jatkotyöstämistä varten. ”Henkilöstö koki, että he pystyvät vaikuttamaan muutoksiin”, kertoo toiminnanjohtaja Mari Anttila. ”Faktoihin perustuvan vuorovaikutuksen myötä saatiin uusia hyödyllisiä kehitysideoita ja -ehdotuksia.”

Lue lisää mittaristosta: Hyvän Hoidon Palvelukulttuuri -mittaristo