Projects filed under: Kunnat

Tutkimuksessa selvitettiin, voiko kaupunki vaikuttaa hankintatavoillaan siihen, että yrityselämän monimuotoinen ekosysteemi toimisi. Toinen tutkimuskysymyksistä vastasi siihen, miten johtaa sidosryhmäyhteistyötä niin, että myös paikallisten toimijoiden on mahdollista säilyä elinvoimaisina....