Projects filed under: Johtaminen

Tutkimuksessa selvitettiin, voiko kaupunki vaikuttaa hankintatavoillaan siihen, että yrityselämän monimuotoinen ekosysteemi toimisi. Toinen tutkimuskysymyksistä vastasi siihen, miten johtaa sidosryhmäyhteistyötä niin, että myös paikallisten toimijoiden on mahdollista säilyä elinvoimaisina....
Viesintäalalla oleva yritys tarvitsi uudistumistaan varten strategiaprosessin. Työntekijät ja omistajat vanhentuivat ja yritys tarvitsi uutta osaamista pysyäkseen relevanttina tekijänä viestintäkentällä. Empiros Oy laati yhdessä asiakkaan kanssa uudistumisprosessit. Projektin lopulla nousi tarve omistajien exit-strategialle, joka toteutettiin myös. Yritys kasvoi fuusion myötä...
Suomalaisen teollisuusjätin Metson sisaryhtiönsä osaamisen kehittäminen lähti liikkeelle, kun Empiros sai tehtäväkseen kehittää ratkaisuja osaamisen kehittämiseen toisessa kulttuurissa. Kehitysprosessin jälkeen asiantuntijatieto välittyi helposti organisaatioiden välillä ja tytäryhtiön tiimien asiakasymmärrystaidot kehittyivät. Tämä puolestaan helpotti emoyhtiön suunnitteluosaston työpaineita ja kiinalaisten tiimien ohjauksen...
Olemme tehneet Restamax Oyj:lle laajan markkinoinnin auditoinnin, joka auttaa yritystä analysoimaan, onko markkinointi tehokkasta ja yrityksen strategiaa palvelevaa. Lisäksi saimme kunnian hoitaa Restamaxin markkinoinnin ja viestinnän palveluiden kilpailuttamisprosessin....