Naisia on edelleen vähän yritysten ja organisaatioiden hallituksissa. Empiroksen Heidi ja Minttu ovat mukana toteuttamassa vuosittain, jo 10 vuoden ajan, Pirkanmaalla toimintaa, jolla nuoria naisia kannustetaan kouluttautumaan ja hakeutumaan johtamistehtäviin.

Projekti toteutetaan lukuvuoden mittaisena kurssina, jossa nuoret naiset miettivät itseään johtajina ja toimimista esimiestehtävissä. Tavoitteena on rohkaista naisia ottamaan vastaan uusia haastavia tehtäviä. Samalla toteutetaan yhteistyötä paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Kurssi on suunnattu lukion opiskelijoille ja sitä koordinoidaan yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Merkittävää on, että kurssi on yliopistotasoisena hyväksytty alueen lukioiden opintovalikoimaan ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Kurssilla käsitellään johtajuutta erityisesti naisten näkökulmasta. Muita tärkeitä teemoja ovat verkostoituminen, työ- ja perhe-elämän yhdistäminen sekä miesvaltaisilla aloilla työskentely.