Otsikko voi kuulostaa nurinkuriselta, koska esimerkiksi englanninkielellä myyntimiehestä käytetään juurikin käsitettä ’Business Developer’. Mutta hyvä myyntimies innostuu eniten kaupankäynnistä ja hänelle suuri täyttymys on saada kauppa päätökseen hyvällä hinnalla. Hänen työnsä tavoitteisiin on usein liitetty bonuksia ja muita kannusteita tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi myynti tuo yritykselle liikevaihtoa, jota ilman yritys ei voi olla olemassa.

Koska myyjät ovat jo työnsä puolesta asiakasrajapinnassa, voi helposti erehtyä ajattelemaan, että he myös keskittyvät asiakkaaseen ja tietävät, mitä uusia tuotteita tai palveluja asiakkaalle voisi tehdä. He varmasti keskittyvätkin asiakkaaseen, mutta eivät idea-aihioiden tunnistamisen vuoksi vaan skannaten, mitä muuta jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua heille voisi myydä, nopeasti ja helposti.

Idea-aihioiden tunnistaminen ja tiedon saattaminen eteenpäin organisaatiossa, jopa tuotantoon ja tuotteeksi, on pitkä prosessi. Myyntimies voi ihmetellä, miksi hän käyttäisi aikaansa epäolennaiseen, joka ei lisää myyntiä ja hänelle asetettujen tavoitteidensa täyttymistä. Tämä on hyvin loogista ajattelua. Siksi se on otettava tosissaan, eikä lainkaan ajatella heitä tuoteinnovaatioiden tai niiden aihioiden kerääjäksi.

Sen sijaan yrityksellä on usein paljon muita työntekijäryhmiä, jotka myös toimivat asiakasrajapinnassa. Erityisessä asemassa ovat huoltajat. He viipyvät usein joitakin aikoja asiakkaan luona ja tekevät paljon havaintoja asiakkaan tiloissa. Lisäksi heillä on kiinnostusta asiakkaan auttamiseksi jo työsäkin puolesta. He pystyvät tuomaan paljon idea-aihioita tiedoksi organisaatiolle ja samalla heillä on mahdollisuus loistaa yrityksen pitkäjänteisenä kehittäjänä.