Tarvitsemme yhä enemmän johtamistapaa, joka katsoo tulevaisuuteen, motivoi ihmisiä ja ottaa huomioon myös luonnon hyvinvoinnin. Hyvinvointi on keskeinen tekijä palvelu- ja liiketoiminnan onnistumisessa ja siksi niiden tuloksellisuus, kehittäminen ja kestävyys ovat suurelta osin johtamiskysymyksiä. Kestävän johtajuuden oppeja noudattaen organisaation palvelu- ja liiketoiminnasta tulee älykkäämpää, eettisempää, ja tuottavuutta pystytään kasvattamaan kestävällä pohjalla.

http://www.kestavajohtajuus.fi/