Talouselämä esitteli konsultti Dave Evansin, joka opettaa Stanfordin yliopistossa uravalmennusta ja hyödyntää siinä palvelumuotoilun yhtä keinoa – protoilua (45/18). Se on palvelun tai tuotteen testaukseen käytetty menetelmä.

Tampereella toimiva Ensimetri on tarjoaa uravalmennusta korkeakoulutetuille työn hakijoille tai yrittäjäksi aikoville. Vuodesta 2017 lähtien heitä valmennetaan suunnittelemaan omaa uraansa ja tulevaisuuttaan uusimpien kyvykkyys- ja osaamisteorioiden, inhimillisen liiketoiminta-ajattelun ja palvelumuotoilun keinoin.

”Empiroksen toimitusjohtajana ja valmentajana olen käyttänyt menestyksekkäästi palvelumuotoilun keinoja jo useamman vuoden valmentaessani korkeasti koulutettuja työnvaihtajia ja  –hakijoita.”  kertoo dosentti ja KTT Heidi Keso. Kurssin kokonaisuus kiteyttää osallistujille, miten he voivat muotoilla omaa osaamistaan ja hyödyntää palvelumuotoilun menetelmäpakkia kaikkiin innovaatioita vaativiin tehtäviin.

Koulutuksen vaikuttavuus on ollut erinomaista ja valmennettavat ovat antaneet kiitettävää palautetta kurssista.

Ajatella, Piilaaksossa ja Tampereella koulutustarjonta on hyvin samanlaista ja Ensimetrillä vieläpä maksutonta.

Kuva valmennuksesta: Palvelumuotoilu ja oman osaamisen myynti