PALVELUMUOTOILU

PALVELUMUOTOILU

Muotoilemme palvelusi asiakkaan sydämeen. Olemme saavuttaneet tavoitteemme, kun
asiakkaasi palaavat aina uudestaan ja palvelu kannattaa taloudellisesti.
Asiakkaasi tarpeet ja toiveet ovat tulleet huomatuiksi.

PALVELUMUOTOILUN MENETELMIÄ

 • Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu
 • Asiakasymmärrystutkimukset
 • Nykyisen palvelun kehittäminen ja uuden konseptointi
 • Palvelun ja liiketoiminnan tavoitteiden ja mittareiden määrittely
 • Koulutukset ja työpajat

Kehitystyön menetelmät valitaan aina tarpeen mukaan.

PALVELUMUOTOILUN HYÖTYJÄ

 • Palvelun erilaistaminen
 • Sisäisten prosessien tehostuminen
 • Käytettävyyden paraneminen
 • Asiakastyytyväisyys, -uskollisuus ja -suosittelut kasvavat
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen
 • Viestinnän paraneminen visuaalisten menetelmien avulla

PALVELUMUOTOILUN KÄYTTÖTAPOJA

 • Palveluiden ihmislähtöinen kehittäminen
 • Uusien palvelujen kaupallinen kehittäminen
 • Palvelustrategian luominen